SURİYE’YE YAPILACAK TİCARETTE GÜMRÜK HİZMETİNE KONU EŞYA LİSTELERİ GÜNCELLENDİ

SURİYE’YE YAPILACAK TİCARETTE GÜMRÜK HİZMETİNE KONU EŞYA LİSTELERİ GÜNCELLENDİ

Suriye’ye Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri 03.12.2020 Tarihinde Güncellendi. Yapılan güncelleme ile Suriye'den ithalinde gümrük hizmeti verilebilecek eşya listesine Pamuk Tohumu (1207.21.00.00.00 No.lu GTİP’te Sınıflandırılan pamuk tohumu ile 12.07.29.00.00.00 No.lu GTİP’te sınıflandırılan pamuk tohumu) eklendi.

SURİYE’DEN İTHALİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLEBİLECEK EŞYA LİSTESİ (03.12.2020)

1 Anason

2 Arpa

3 Badem

4 Bakla

5 Buğday

6 Çörek otu

7 Defne yaprağı

8 Kimyon

9 Kiraz

10 Kişniş

11 Külçe Metal

12 Mahlep

13 Nohut

14 Pamuk

15 Pirinç

16 Sarımsak

17 Susam

18 Ayakkabı (11.10.2019 tarihinde eklenmiştir)*

19 Kapari (0709.99.40 No.lu GTİP’te Sınıflandırılan Taze/Soğutulmuş Kebere ile 0711.90.70 No.lu GTİP’te Sınıflandırılan Geçici Olarak Konserve Edilmiş Kebere Cinsi Eşya) (11.08.2020 tarihinde eklenmiştir.)

20 Dahilde işleme izni kapsamında tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olan makine, aksam ve bunların parçaları (16.09.2020 tarihinde eklenmiştir.)

21 Karpuz Çekirdeği (1207.70 pozisyonunda sınıflandırılan) (23.10.2020 tarihinde eklenmiştir.)

22 Pamuk Tohumu (1207.21.00.00.00 No.lu GTİP’te Sınıflandırılan pamuk tohumu (tohumluk olanlar) ile 12.07.29.00.00.00 No.lu GTİP’te sınıflandırılan pamuk tohumu (diğerleri)) (17.12.2020 tarihinde eklenmiştir.)

* 01.12.2020 itibariyle sadece Çobanbey Gümrük Müdürlüğü yetkilidir.