İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 8040)

2024 yılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 8040), 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer ile yayımlanmıştır.


Türk Gümrük Tarife Cetveli

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 8040)